VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Introduktionskurs Katolsk tro för vuxna

Vill du bli katolik?

Förberedelsen inför upptagningen i Katolska kyrkans fulla gemenskap tar upp till ca två år. Under den tiden skall man både ta till sig kunskap om Kyrkans tro och lära
men också på ett praktiskt sätt bekanta sig med Kyrkans liv och liturgi.
Alla är hjärtligt välkomna till de heliga Mässorna,
även om den heliga kommunionen endast kan mottagas av katoliker i nådens tillstånd.
Kursen följer Katolska Kyrkans Katekes och ska hållas  varje vecka på torsdagkvällar kl 18.00. Kurstillfällen pålyses i veckoprogrammet.
den 28 oktober började kursen hösten  2021.
Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes
Online: Katekes och Lilla katekes