VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Introduktionskurs Katolsk tro för vuxna

Vill du bli katolik?

Förberedelsen inför upptagningen i Katolska kyrkans fulla gemenskap tar upp till ca två år. Under den tiden skall man både ta till sig kunskap om Kyrkans tro och lära
men också på ett praktiskt sätt bekanta sig med Kyrkans liv och liturgi.
Alla är hjärtligt välkomna till de heliga Mässorna,
även om den heliga kommunionen endast kan mottagas av katoliker i nådens tillstånd.
Kursen följer Katolska Kyrkans Katekes
och brukar hållas ca varannan vecka på onsdagskvällar efter Mässan (som börjar kl. 18). Kurstillfällen pålyses i veckoprogrammet.
Kursen är nu avslutad för terminen. Nästa grupp väntas börja kursen hösten 2021.
Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes
Online: Katekes och Lilla katekes