VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Introduktionskurs
”Katolsk tro för vuxna”

Är du intresserad att bli katolik?

Förberedelsen inför upptagningen i katolska kyrkans fulla gemenskap tar upp till ca. två år. Under den tiden skall man både ta till sig kunskap om kyrkans tro och lära men också på ett praktiskt sätt bekanta sig med kyrkans liv och liturgi. Alla är hjärtligt välkomna till den heliga mässan, den heliga kommunionen får dock endast mottagas av katoliker i nådens tillstånd.

Det är alltid att rekommendera att kontakta någon av prästerna så att det tillsammans kan sonderas vilken väg som passar just dig:

Både prästerna och frivilliga kateketer i församlingen ställer upp att ledsaga dig och rådgöra med dig när det gäller att reda ut vilken är just din väg. Eftersom det just nu finns många intresserade så att vi faktiskt knappast hinner med enskilda kurser har vi nu i majs börjat en kurs i katolsk tro vilken givetvis kompletteras med enskilda samtal. Den äger rum mer eller mindre i två-vecko-rytm med början

torsdagen den 4 maj, kl. 19.00.

Kursen följer boken ”Jag tror”. Än så länge går det att hoppa på fast eftersom det gäller utbyte om troserfarenheter och -frågor vilket kan upplevas som ganska personligt är det viktigt att en förtrolig atmosfär växer fram, och därför kan kursen i längden inte vara öppen.

Nästa kurstillfällen är följande torsdagar, kl. 19.00:

7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
2 november


Ytterligare en möjlighet är en kurs som följer ”Katolska Kyrkans lilla katekes” och hålles av f.d. kyrkoherde f. Damian (numera i Luleå) via Zoom vissa måndagar kl. 20.00. Det krävs en anmälan hos honom: damian.eze@katolskakyrkan.se. Där får du också närmare uppgifter om tider och när det är lämpligt att stiga in.


Litteratur: J. Ratzinger, Introduktion till kristendomen
Online: Katekes och Lilla katekes

g