VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Religionsundervisning för barn och ungdomar

Undervisningen läsår 2023/24 i fyra klasser
klass ålder ämne kateket assistent*
1 7‒8 år kommunionkurs, 1:a år Keyla Lula
2 8‒10 år kommunionkurs, 2:a år F. Lasse Janet
3 9‒13 år mellangrupp Sohail Isolde Maria, David
4 12‒15 år konfirmationskurs, 1:a och 2:a år Estrella Malinka
*Alla kateketer och assistenter har lagt fram ett utdrag ur polisens belastningsregister.
I enlighet med stiftets barnskyddspolicy bör i varje klass finnas två vuxna kateketer samtidigt. I fall av förhinder bör en annan vuxen närvara.

Efter utvärderingen har kateketerna beslutat om att tills vidare ändra på uppläggningen så att undervisningen äger rum på söndagar efter högmässan.

Agendan för höstterminen 2023
Följande söndagar:
augusti 20 föräldramöte och inskrivning
september 17 № 1
oktober 1 № 2
8 № 3
22 № 4
november 12 № 5
26 № 6
december 10 № 7
Schemat för undervisningsdagarna
kl.
11.00 Högmässa
12.15 Kyrkkaffe för alla / fika för barnen
12.45 Undervisning, 1:a lektionen
13.30 Fika
13.45 Undervisning, 2:a lektionen
14.30 Slut för dagen
Barn och ungdomar (under 15 år) som ska delta i undervisningen måste anmälas genom en förälder hos ungdomsledaren Bernadette Landälv (gäller till 31 augusti, därefter i expeditionen) för att bedöma vilken klass som är lämplig. Det behövs familjens kontaktuppgifter: någon av föräldrarna måste vara registrerad i församlingen.
Familjerna kommer att indelas som resp. ansvariga för fikat och för det hämtas ett belopp av 500 kr per barn och läsår. (De som har ansvar för resp. söndag skall alltså köpa men inte betala livsmedlen för alla ur egen ficka utan får utläggen återbetalda av kyrkans kassa.) Första skoldagen, 17 september, organiseras inköpen genom expeditionen och kateketerna.
Undervisningen organiseras i samarbete med studieförbundet Bilda till vilket lämnas information om deltagarlistan. Ingår gör kursboken och medlemskap i Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK).
Har du några frågor angående denna undervisning, kontakta expeditionen.

Konfirmationen:  2024
Första heliga kommunionen: söndagen, 12 maj 2024, kl. 11.00


Katekes - trosundervisning

Katekes (från grekiska κατήχησις, undervisning) ger barn och ungdomar ett tillfälle till att fördjupa deras katolska tro och kunskap om deras kyrka. Den är en hjälp för föräldrarna att uppfylla deras löfte från dopet att uppfostra barnen i den katolska tron. Den är alltså inte enbart en förberedelse inför mottagandet av sakramenten.
Förberedelsen inför den första heliga kommunionen tar två år (fyra terminer) och varje september startar en ny grupp. Barnen ska kunna läsa och skriva, alltså ha genomgått första klassen i skolan.
Konfirmationens sakrament skall enligt biskopens beslut i vårt stift meddelas till ungdomar som fyllt 15 år. Förberedelsen tar också två år (fyra terminer) och en ny grupp startar vartannat år för dem som fyllt 13 år. Nästa grupp börjar hösten 2023.
Barnen som redan mottagit sin första heliga kommunion men är ännu inte i konfirmandålder (motsvarar ungefär klass 4 till 7) är välkomna i en mellangrupp.
Läs mer om Stockholms katolska stifts barnskyddsombud och policy.