VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Trosundervisning för barn och ungdomar

Hösttermin 2020

Då det fortfarande gäller begränsningar angående Mässfirande samt andra sammankomster, kommer också Trosundervisningen under höstterminen 2020 påverkas.
För att undvika trängsel i kyrkan och andra lokaler, kommer undervisningen att varieras. De fyra grupperna kommer att delas så, att den ena veckan träffas  grupp 1 (barn som påbörjar sin förberedelse inför den första heliga kommunionen) och grupp 2 (barn som redan har börjat sin förberedelse förra året och påbörjar termin 3), och den andra veckan träffas grupp 3 (barn som redan har mottagit sin första heliga kommunion) och grupp 4 (konfirmander).
De som är oroliga för smittan p g a lång resa till Karlstad eventuellt tillhör riskgruppen skall ta kontakt med respektive kateket eller med kyrkoherden för att få material för katekes hemma.
För att minimalisera risken för smittan kommer också gemensamt fika att ställas in och föräldrarna ombeds att förbereda en passande matlåda för sina barn.
DATUM FÖR TROSUNDERVISNING UNDER HÖSTEN 2020
Grupp 1+2
5 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 5 december

Grupp 3+4
19 september, 10 oktober, 24 oktober, 21 november, 12 december

Undervisningen är upplagd på följande sätt:
10:00 grupperna samlas i sina respektive rum
10:45 Fika
11:00 grupperna samlas igen
12:00 - ca 13:00 Familjemässa
För att allt skall fungera är det mycket viktigt att alla följer tiderna, vi uppmanar er därför att gärna vara på plats 5 minuter innan undervisningen börjar.

Har du några frågor angående trosundervisningen, kontakta expeditionen.

Katekes - trosundervisning

Trosundervisning ger barn och ungdomar ett tillfälle till att fördjupa sin katolska tro och kunskap om sin Kyrka. Den är en hjälp för föräldrarna att uppfylla sitt löfte från dopet att uppfostra sina barn katolskt.
Trosundervisningen är inte enbart en förberedelse inför mottagandet av sakrament, utan har en viktig roll i förmedlingen av tron, som föräldrarna åtar sig i samband med barnens dop.
Förberedelsen inför den första heliga kommunion tar två år (4 terminer) och varje september startar en ny grupp.
Konfirmationens sakrament skall enligt biskopens beslut i vårt stift meddelas till ungdomar som fyllt 15 år. Förberedelsen tar också två år (4 terminer) och en ny grupp startar vartannat år för dem som fyllt 13 år. (Nästa grupp börjar i september 2021).
Barnen som redan mottagit sin första heliga kommunion, men är ännu inte i konfirmandålder, är välkomna i en mellangrupp.
Läs mer om Stockholms katolska stifts Barnskyddsombud och policy.