VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Religionsundervisning för barn och ungdomar

Indelning av klasserna
klass ålder ¹ tema kateket assistent
klass1 7–9 1:a hl. kommunion 1/2
klass 2 8–10 1:a hl. kommunion 2/2
klass 3 9–12 mellanklass
klass 4 ³ 13–14 konfirmation 1/2 ³
klass 5 ³ 14–15 konfirmation 2/2 ³
Alla kateketer och assistenter har lagt fram ett utdrag ur polisens belastningsregister. I enlighet med stiftets barnskyddspolicy bör i varje klass finnas två vuxna kateketer samtidigt. I fall av förhinder bör en annan vuxen närvara.
¹ Den lämpliga klassen bestäms av katekesledaren i samråd med kyrkoherden; den här angivna åldern ger bara en ungefär orientering.
² Klass 1 och klass 3 undervisas i samma rum.
³ Konfirmationsklasserna 4 och 5 slås samman.


Datum för undervisningen
Agenda för höstterminen
Följande söndagar:
25 augusti Lektion 1
8 september Lektion 2
22 september Lektion 3
6 oktober Lektion 4
20 oktober Lektion 5
17 november Lektion 6
8 december Lektion 7
Schema för undervisningsdagarna
kl.
10.00 Undervisning, 1:a lektionen
11.00 Högmässa
12.15 Fika (samtidigt med kyrkkaffe)
12.45 Undervisning, 2:a lektionen
13.30 Slut för dagen
Barn och ungdomar (under 15 år) som ska delta i undervisningen måste anmälas av en förälder till expeditionen, för att bedöma vilken klass som är lämplig. Det behövs kontaktuppgifter till familjen och någon av föräldrarna måste vara registrerad i församlingen.

Undervisningen organiseras i samarbete med studieförbundet Bilda till vilka närvaro/deltagarlista lämnas.
I undervisning ingår kursboken och medlemskap i Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK).
Har du några frågor angående denna undervisning, kontakta expeditionen.

Konfirmation:  
Första heliga kommunionen


Katekes - trosundervisning

Katekes (från grekiska κατήχησις, undervisning) ger barn och ungdomar ett tillfälle till att fördjupa deras katolska tro och kunskap om deras kyrka. Den är en hjälp för föräldrarna att uppfylla deras löfte från dopet att uppfostra barnen i den katolska tron. Den är alltså inte enbart en förberedelse inför mottagandet av sakramenten.
Förberedelsen inför den första heliga kommunionen tar två år (fyra terminer) och varje september startar en ny grupp. Barnen ska kunna läsa och skriva, alltså ha genomgått första klassen i skolan.
Konfirmationens sakrament skall enligt biskopens beslut i vårt stift meddelas till ungdomar som fyllt 15 år. Förberedelsen tar också två år (fyra terminer) och en ny grupp startar vartannat år för dem som fyllt 13 år. Nästa grupp börjar hösten 2023.
Barnen som redan mottagit sin första heliga kommunion men är ännu inte i konfirmandålder (motsvarar ungefär klass 4 till 7) är välkomna i en mellangrupp.
Läs mer om Stockholms katolska stifts barnskyddsombud och policy.