VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
KATOLSKA FÖRSAMLING I KARLSTAD

Trosundervisning för barn och ungdomar

Undervisningen läsår 2022/23 i fyra klasser
klass ålder ämne kateket assistent*
1 7‒8 år kommunionkurs, 1:a år Bernadette Renata
2 8‒10 år kommunionkurs, 2:a år F. Lasse Janet
3 10‒13 år mellangrupp Keyla Sohail
4 12‒15 år konfirmationskurs, 1:a och 2:a år Estrella F. Walter, Anton/Malinka
*I enlighet med stiftets barnskyddspolicy bör i varje klass finnas två vuxna kateketer samtidigt. I fall av förhinder bör en annan vuxen vara närvarande.
Agendan för vårterminen 2023
Följande lördagar:
januari 14
28
februari 11
25
mars 11
25
april 15 (endast konfirmanderna)
22
maj 13 (endast förstkommunikanterna)
Schemat för undervisningsdagarna
kl.
9.50 Klasserna samlas i sina respektive rum
10.00 Undervisning, 1:a lektionen
10.45 Fika
11.00 Undervisning, 2:a lektionen
12.00 Mässa (gäller som vigiliemässa för söndagen)
13.00 (ca.) Slut för dagen
För att allt skall fungera är det mycket viktigt att alla följer dessa tider.

Konfirmationen: 16 april (Vita söndagen), kl. 11.00
Första heliga kommunionen: 14 maj, kl. 11.00 (söndagen före Kristi himmelsfärd)

Har du några frågor angående trosundervisningen, kontakta expeditionen eller ungdomskonsulenten Bernadette Landälv.

Katekes - trosundervisning

Trosundervisning ger barn och ungdomar ett tillfälle till att fördjupa deras katolska tro och kunskap om deras kyrka. Den är en hjälp för föräldrarna att uppfylla deras löfte från dopet att uppfostra barnen i den katolska tron. Den är alltså inte enbart en förberedelse inför mottagandet av sakramenten.
Förberedelsen inför den första heliga kommunionen tar två år (fyra terminer) och varje september startar en ny grupp.
Konfirmationens sakrament skall enligt biskopens beslut i vårt stift meddelas till ungdomar som fyllt 15 år. Förberedelsen tar också två år (fyra terminer) och en ny grupp startar vartannat år för dem som fyllt 13 år. Nästa grupp börjar hösten 2023.
Barnen som redan mottagit sin första heliga kommunion men är ännu inte i konfirmandålder är välkomna i en mellangrupp.
Läs mer om Stockholms katolska stifts barnskyddsombud och policy.