VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

VÄLKOMMEN TILL FR LARS DAHLANDER

Fr Lars Dahlander ankommer till församlingen den 29 oktober. Han är varmt välkommen till Värmland.

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september

Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 september betonar myndigheten vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor – och då främst äldre och riskgrupper - samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma om vi känner oss sjuka. Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

KUNGÖRELSER Vecka 43

Mässa i Sunne lördag den 30 oktober kl 14.00


OBS!  Under renoveringen av lokalerna kan tre av förssamlingsalar inte användas, inte heller toan på den våningen.


Kyrkoherdebyte och expeditionsflytt

Fr o m 15/8 fick församlingen  en ny kyrkoherde, F. Damian Eze. 

Den 29 oktober kommer F. Lars Dalhander också till oss.

Samtidigt kommer församlingsexpeditionen flyttas från Drottninggatan till kyrkan under vecka 32.

Detta kan medföra vissa svårigheter att nå församlingens telefon.

Uppdaterade direktiv för offentiga Mässor och andra gudstjänster i vårt stift fr o m 29 september 2021

Läs direktiv på stiftets webbsida.

Mässfirande enligt 1962 års ordning mm i Stockholms katolska stift

Läs dekret på stiftets websida.


Livesända Mässor

Pausade tills vidare.

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa NO

kl. 11.00 Högmässa

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00

2021: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00

2021: 26 september, 17 oktober, 21 november, 19 december


BIKT
Tisdag och torsdag kl. 11.00 - 11.45
Lördag kl. 17.00 - 17.45
eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Varje fredag  kl. 17.00, tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärtan.

ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan. Börjar kl 10.20

 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.