VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.


OBS! Mässa och barndop i Arvika

HÅLLS I MIKAELISGÅRDEN

imorgon lördagen den  25 juni kl 12.00

(inte i församlingshemmet som tidigare hade planerat)

OBS! Viktig information om första kommunionen finns på fickan "trosundervisning"

Mässa i Arvika firas i Församlingshem från och med den 29 maj. För mer information rulla ner sidan


följ Länken för Veckans kungörelse. den finns också I FIKAN GUDSTJÄNSTER
OBS! Stiftets direktiv 

Stiftets direktiv för firande av offentliga mässor tas bort från den 9 februari

Den 9 februari 2022 avskaffar de svenska myndigheterna de allmänna restriktioner som har funnits för att förhindra spridning av covid-19.

Därmed upphör även stiftets direktiv för att förhindra smittspridning (som senast uppdaterades den 12 januari 2022) att gälla.

Från den 9 februari finns det alltså inte längre några särskilda begränsningar kring antalet mässdeltagare. Det innebär att det från den dagen inte heller är aktuellt med uppvisande av vaccinationsbevis i våra församlingar.

 

Stockholm den 3 februari 2022

Kardinal Anders Arborelius OCD                                         Msgr Stjepan Biletic

Biskop i Stockholms katolska stift                                       Kansler i Stockholms katolska stift

Lovad vare Jesus Kristus!

Det är viktigt att det skall bli klart tidligt för alla att veta vem som har

ansvar i församlingen. Det har varit många som har ringt och frågat

om detta. Vad finns i katolsk kalender om kyrkoherden från 1: januari

gäller inte. Vad gäller enligt Biskopen,  Kardinal Anders Arborelius är

detta: Tf. Kyrkoherde för Karlstad församling: P. Damian O. Eze, MSP

tillsvidare. Fr Lasse och jag är två bröder som älskar varandra och älskar

församlingen. I min 26 år som präst kan jag säga att Fr Lasse är den

bäste prästen jag har samarbetat med.

 Vatikanen: www.vatican.va


Präster:

1. Kyrkoherde:

P. Damian O. Eze, MSP (tf. Kyrkoherde fr o m 15/8)

Tel: +46(0)739679278

e-post: damian.eze@katolskakyrkan.se

2. Subsidiar: Fr Lars Dahlander

  Tel: +46(0)706962195  e-post: lars.dahlander@katolskakyrkan.se

Pastoralassistent: Frania Johansson +46(0)723414144

Forsamlingens :  BG: 485-0434  Swishnummer 1231709948

Katolskakyrkan iSverige: www.katolskakyrkan.se

Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa NO

kl. 11.00 Högmässa

2022

Arvika

Från och med den 29 maj firas mässa i Församlingshem.
Cisterngatan 25, 671 23 Arvika
Box: 111 

Följande söndagar, alltid kl. 16.00

            30/01, kl 16, Mikaeligården

 27/02, kl 16, Mikaeligården

 27/03, kl 16, Mikaeligården

01/05, kl 16, Mikaeligården 

29/05, kl 16, Församlingshem

04/06 kl 16, Församlingshem

25/09, kl 16, Församlingshem

30/10, kl 16, Församlingshem

27/11, kl 16, Församlingshem

25/12, KL 16, Församlingshem


 2022

Kristinehamn

Mässa firas i Betlehems kyrka kl. 14.00

Östra Staketgatan 7

68131 Kristinehamn

Datum:

13 februari

6 & 20 mars

3 & 24 april

1 & 15 maj

12 & 26 juni

4 &18 september

2 &16 oktober

6 & 20 november

11 december

 2022

Mässtider i Sunne  kl 14.00

Ö Ämtervik + V Ämtervik

         29/1 Östra Ämterviks kyrka

·         26/2 Kryptan

·         26/3 Östra Ämterviks kyrka

·         30/4 Kryptan

·         28/5 Östra Ämtervik
24/9 Västra Ämtervik

·         29/10 Kryptan

·         26/11 Kryptan

·         31/12 Kryptan. OBS! Klockan 11:00

 

BIKT
Tisdag och torsdag kl. 11.00 - 11.45
Lördag kl. 17.00 - 17.45
eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Varje fredag  kl. 17.00, tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärtan.

ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan. Börjar kl 10.20

 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.