VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.


Vi välkommer vår ny kyrkoherde från den första oktober 2022, fader

Walter Dreesbach


OBS! Information till <Karlstads Katolska Ungdomsförening> finns i sida <<Ungdomar>>

Datum för katekes Ht-22 finns i sida <<Trosundervisning>>

Det finns nya expeditionstid som du kan  se i <<Kontakt>>

OBS! Viktig information om datum för trosundervisning Ht22 finns på fickan "trosundervisning"

OBS! Stiftets direktiv 

Stiftets direktiv för firande av offentliga mässor tas bort från den 9 februari

Den 9 februari 2022 avskaffar de svenska myndigheterna de allmänna restriktioner som har funnits för att förhindra spridning av covid-19.

Därmed upphör även stiftets direktiv för att förhindra smittspridning (som senast uppdaterades den 12 januari 2022) att gälla.

Från den 9 februari finns det alltså inte längre några särskilda begränsningar kring antalet mässdeltagare. Det innebär att det från den dagen inte heller är aktuellt med uppvisande av vaccinationsbevis i våra församlingar.

 

Stockholm den 3 februari 2022

Kardinal Anders Arborelius OCD                                         Msgr Stjepan Biletic

Biskop i Stockholms katolska stift                                       Kansler i Stockholms katolska stift

Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa NO

kl. 11.00 Högmässa

2022

Arvika

Från och med den 29 maj firas mässa i Församlingshem.
Cisterngatan 25, 671 23 Arvika
Box: 111 

Följande söndagar, alltid kl. 16.00

31/07 kl 16, Församlingshem      

21/08, kl 16, Församlingshem

04/09 kl 18.00 Församlingshem

25/09, kl 16, Församlingshem

30/10, kl 16, Församlingshem

27/11, kl 16, Församlingshem

25/12, KL 16, Församlingshem


 2022

Kristinehamn

Mässa firas i Betlehems kyrka kl. 14.00

Östra Staketgatan 7

68131 Kristinehamn

Datum för Hosten: augusti till december.

14 augusti

11 & 18 september

2 &16 oktober

6 & 20 november

11 december

 2022

Mässtider i Sunne  kl 14.00

Ö Ämtervik + V Ämtervik    

  •  04/09 Västra Ämtervik

  • 29/10 Kryptan

  • 26/11 Kryptan 

  • 31/12 Kryptan. OBS! Klockan 11:00

 

BIKT
Tisdag och torsdag kl. 11.00 - 11.45
Lördag kl. 17.00 - 17.45
eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Varje fredag  kl. 17.00, tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärtan.

ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan. Börjar kl 10.20

 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.