VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

  • OBS!  1.- Under renoveringen av lokalerna kan förssamlingsalar inte användas, inte heller toan på den våningen.
2.- Ingen Mässa på onsdag, 22 september. Prästen åker till Eskilstuna för dekanatsmöte.
3.-Lördag 25 september: Undervisning börjar med Mässa: prästen vill hinna till Mässa i Sunne där Mässa firas kl. 14.00. 

Ändringar i Mässfirande fr o m 15 juli 2021

Man skall sitta på anvisade (markerade) platser.
Ett sällskap om högst 8 personer får sitta närmare varandra (t ex en familj),
dock avstånd till närmaste sällskap skall vara 1 meter i varje riktning.
Sällskap med fler än 8 personer måste delas.

Den som är sjuk eller uppvisar symptom på en respiratorisk sjukdom,
skall stanna hemma.


Kyrkoherdebyte och expeditionsflytt

Fr o m 15/8 kommer församlingen att få en ny kyrkoherde.

Samtidigt kommer församlingsexpeditionen flyttas från Drottninggatan till kyrkan under vecka 32.

Detta kan medföra vissa svårigheter att nå församlingens telefon.

Uppdaterade direktiv för offentiga Mässor och andra gudstjänster
i vårt stift fr o m 15 juli 2021

Läs direktiv på stiftets webbsida.

Mässfirande enligt 1962 års ordning mm i Stockholms katolska stift

Läs dekret på stiftets websida.


Livesända Mässor

Pausade tills vidare.

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)

kl. 11.00 Högmässa

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00

2021: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00

2021: 26 september, 17 oktober, 21 november, 19 december


BIKT
Tisdag och torsdag kl. 11.00 - 11.45
Lördag kl. 17.00 - 17.45
eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.