VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Trosundervisning höst 2020

Vi börjar en ny termin för alla barn som redan har påbörjat sin trosundervisning och för nya barn som ska börja sin förberedelse inför den första kommunionen. Läs mer under Trosundervisning.

Livesända Mässor

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 11.00 Högmässa,
första och tredje söndagen i månaden kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962),
övriga söndagar kl. 18.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)
 

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2020: 6 september, 4 oktober, 1 november,
6 december

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2020: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december.
BIKT
Tillfälle till bikt alltid ca 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa) eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.