VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Vår Fru av Rosenkransen

OBS! under vecka 4-2022: Både, mässa i Kristinehamn och Katolska kyrkans lära är inställda
följ Länken för Veckans kungörelse. den finns också I FIKAN GUDSTJÄNSTER
OBS! Stiftets direktiv 

Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari

Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

Stiftets nya direktiv - som gäller från den 12 januari - är följande:

  1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.
  2. För mässor och andra gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  3. För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Förutsättningen då är att ytterligare en mässa erbjuds samma dag då man inte kräver vaccinationsbevis men följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
  4. Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster är det tillåtet med maximalt 50 deltagare och att man följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
  5. Kyrkoherdarna rekommenderas fortfarande att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
  6. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

Vi ber alla att observera följande:

  • Präster, diakoner, ministranter, kör, musiker m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.
  • Barn under 18 år räknas som deltagare i ovan nämna antal.
  • Vaccinationsbevis kan endast krävas för personer över 18 år.
  • För kontroll av vaccinationsbevis finns en app att ladda ner på Myndigheten för digital förvaltning.

Stockholm den 12 januari 2022

Kardinal Anders Arborelius OCD                                      Msgr Stjepan Biletic

Biskop i Stockholms katolska stift                                     Kansler i Stockholms katolska stift

Lovad vare Jesus Kristus!

Det är viktigt att det skall bli klart tidligt för alla att veta vem som har

ansvar i församlingen. Det har varit många som har ringt och frågat

om detta. Vad finns i katolsk kalender om kyrkoherden från 1: januari

gäller inte. Vad gäller enligt Biskopen,  Kardinal Anders Arborelius är

detta: Tf. Kyrkoherde för Karlstad församling: P. Damian O. Eze, MSP

tillsvidare. Fr Lasse och jag är två bröder som älskar varandra och älskar

församlingen. I min 26 år som präst kan jag säga att Fr Lasse är den

bäste prästen jag har samarbetat med.

 Vatikanen: www.vatican.va


Präster:

1. Kyrkoherde:

P. Damian O. Eze, MSP (tf. Kyrkoherde fr o m 15/8)

Tel: +46(0)739679278

e-post: damian.eze@katolskakyrkan.se

2. Fr Lars Dahlander

  Tel: +46(0)706962195

Pastoralassistent: Frania Johansson +46(0)723414144

Forsamlingens :  BG: 485-0434  Swishnummer 1231709948

Katolskakyrkan iSverige: www.katolskakyrkan.se


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa NO

kl. 11.00 Högmässa

2022

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2

Följande söndagar, alltid kl. 16.00

            30/01, kl 16, Mikaeligården

 27/02, kl 16, Mikaeligården

 27/03, kl 16, Mikaeligården

01/05, kl 16, Mikaeligården 

29/05, kl 16, Mikaeligården

25/09, kl 16, Mikaeligården

30/10, kl 16, Mikaeligården

27/11, kl 16, Mikaeligården

25/12, KL 16, Mikaelgården


 2022

Kristinehamn

Mässa firas i Betlehems kyrka kl. 14.00

Östra Staketgatan 7

68131 Kristinehamn

Datum:

13 februari

6 & 20 mars

3 & 24 april

1 & 15 maj

4 &18 september

2 &16 oktober

6 & 20 november

11 december

 2022

Mässtider i Sunne  kl 14.00

Ö Ämtervik + V Ämtervik

         29/1 Östra Ämterviks kyrka

·         26/2 Kryptan

·         26/3 Östra Ämterviks kyrka

·         30/4 Kryptan

·         28/5 Östra Ämtervik
24/9 Västra Ämtervik

·         29/10 Kryptan

·         26/11 Kryptan

·         31/12 Kryptan. OBS! Klockan 11:00

 

BIKT
Tisdag och torsdag kl. 11.00 - 11.45
Lördag kl. 17.00 - 17.45
eller efter överenskommelse.
TILLBEDJAN
Varje fredag  kl. 17.00, tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärtan.

ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan. Börjar kl 10.20

 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.