VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Välkomna!

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

Ändringar i Mässfirande fr o m 1 juli 2021

Man skall sitta på anvisade (markerade) platser.
Ett sällskap om högst 4 personer får sitta närmare varandra (t ex en familj),
dock avstånd till närmaste sällskap skall vara 1 meter i varje riktning.
Sällskap med fler än 4 personer måste delas.

Den som är sjuk eller uppvisar symptom på en respiratorisk sjukdom,
skall stanna hemma.

Semester

Under juli 2021 firas endast söndagens Högmässa kl. 17.00.

Expeditionen är stängd.

Ingen direktsändning av Mässorna.

Uppdaterade direktiv för offentiga Mässor och andra gudstjänster
i vårt stift
fr o m 1 juli 2021

Läs direktiv på stiftets webbsida.

Livesända Mässor
(ingen sändning under juli)

Mässorna sänds live via facebook.


Den Heliga Mässan

Den heliga Mässan firas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Karlstad (Tingvallagatan 1A)
Vanligtvis firas den Heliga Mässan dagligen. För avvikande tider se Gudstjänster.
 
måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
tisdag, torsdag kl. 12.00

lördag kl. 12.00 Familjemässa (se Trosundervisning)
eller
kl. 18.00 Vigiliemässa inför söndagen
(med undantag då Mässan firas utanför Karlstad, se Sunne)

söndag kl. 09.00 Mässa i Extraordinarie form (1962)

kl. 11.00 Högmässa

Arvika

I Mikaeligården, Varvsgatan 2
 
Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 7 mars, 11 april, 2 maj, 6 juni

Kristinehamn

S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3

Följande söndagar, alltid kl. 16.00
2021: 17 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april,
16 maj
BIKT
Möjlighet till bikt finns 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa) eller efter överenskommelse.

TILLBEDJAN
Första fredagen i månaden kl. 17.00,
tyst tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet till ca 17.35, sedan andakt till Jesu Heliga Hjärta.
ROSENKRANSBÖN
Varje söndag 30 minuter före Högmässan.
 
KORSVÄGSANDAKT
Varje fredag under fastetiden efter Mässan.
STUDIEBESÖK
Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen.