Aktuellt denna vecka

 • Barnen har blivit uppmuntrade att sälja små hjärtformade ljus till förmån för Caritas-hjälpen i Haiti för 20 kr per ljus. Stöd görna Caritasaktionen och barnens känsla att få hjälpa de mest behövande genom att köpa ett (eller flera) ljus!
 • Bernadette planerar en bibeltävling för undervisningsbarnen den 3:e adventsöndagen, 11 december, efter mässan.
 • Lula behöver mer tid för städningen och ber därför om hjälp med kyrkkaffet. Alla ni som tycker om och kan laga kaffe är välkomna att vara med i ett nytt kaffeteam som för- och efterbereder söndagens kyrkkaffe. Lula inviger gärna i kökets hemligheter.
 • Veckan före jul söker vi någon som har bil med släpvagn för att hämta en julgran  som vi kan få till skänks nära Sunne.

Varje vecka

 • må, kl. 19–20: ungdomsmöte 10–15 år
  on, kl. 19–20:  bön och bibelläsning för alla
   fr,  kl. 19–21: ungdomsmöte 16+
 • Ada har börjat med att bygga upp en kör σom kan bidra till liturgins skönhet. Denövar söndagar kl. 10. Alla som har en röst är välkomna.
 • David håller församlingens bibliotek öppet söndagar efter mässan till ca kl. 12.30.

Längre fram

 • Biskopen kommer för konfirmation Vita söndagen den 16 april.