extraordinärt

För dem som älskar liturgin i den traditionella utomordentligt vackra formen

För närvarande firar en av prästerna i Karlstad den heliga mässan efter den äldre (förenklat kallad ”tridentinska”) plägseden, enl. Johannes XXIII missale från 1962. I och med att dennas teologiska och spirituella bakgrund  som har sina rötter i påve Gregorius den stores kodificering av liturgin i slutet på 500-talet  nu av somliga anses övervunnen genom Andra Vatikanconciliets ”anda” får den i enlighet med påve Franciskus motu proprio ”Traditionis custodes” Art. 3 §§ 23 och gudstjänstkongregationens svar på ”tvivel” ej firas i församlingskyrkan och det betraktas som ej opportunt att inkludera dem i församlingens gudstjänstordning – vi anser det därför som lämpligt att skapa en extrasida för den extraordinarie formen emedan enligt samma yttrande ingen katolik bör känna sig diskriminerad och ingen är hindrad att delta.
Mässan firas i Barmhärtige Jesus kapell, vid sidan av församlingskyrkan.
Mässan läses på latin, läsningarna på svenska, franska, spanska, tyska, ungerska eller polska. För att medvetet kunna deltaga, som det senaste konciliet önskat, rekommenderas att förbereda sig med en tvåspråkig ”folkmässbok” eller söka mäss- och läsningsordningen på nätet som finns på flera språk t.ex. på divinumofficium.com, på svenska på icrss.se.
För närmare information kontakta expeditionen.
Mässor på andra ställen i Stockholms stift finner du här.

Calendarium

december
dag kl. gudstjänst språk helgon och fester intention
1 torsdag 18.00 Mässa sp
2 fredag 12.00 Mässa ty Bibiana, jfr. o. m.
3 lördag Franciscus Xaverius, bek.
4 söndag 2:a sö. i advent
5 måndag
6 tisdag 18.00 Mässa sv Nikolaus, bp. o bek.
7 onsdag 10.30 Mässa po Ambrosius, bp. o kl.
8 torsdag 18.00 Mässa sp Marie obefläckade avlelse
9 fredag 12.00 Mässa ty Martin av Tours, bp.
10 lördag
11 söndag 3:e sö. i advent
12 måndag
13 tisdag 18.00 Mässa sv Lucia, jfr. o m.
14 onsdag 12.00 Mässa fr
15 torsdag 18.00 Mässa po
16 fredag 12.00 Mässa sp Eusebius, bp. o m.
17 lördag
18 söndag 4:e sö. i advent
19 måndag
20 tisdag 18.00 Mässa fr
21 onsdag 12.00 Mässa ty Tomas, ap.
22 torsdag 18.00 Mässa sp
23 fredag 12.00 Mässa po
24 lördag Julafton
25 söndag Juldagen
26 måndag Stefanus, ärkemartyr
27 tisdag 18.00 Θ Θ Θ θθ Johannes, ap. o ev.
28 onsdag 12.00 Mässa sp Menlösa barnen
29 torsdag 18.00 Θ Θ Θ θθ Femtedag jul
30 fredag 12.00 Mässa po Sjättedag jul
31 lördag Sjundedag jul / Silvester I, påve