VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Trosundervisning

Församlingen erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar samt för vuxna, som vill fördjupa kunskaper i sin tro och för dem, som vill bli katoliker.

Barn och Ungdomar

Katekes på lördagar riktas till barn i skolålder och förutom förberedelse inför de viktiga sakrament (Eukaristin, Bikt, Konfirmation) är tänkt som hjälp för föräldrarna i den kristna uppfostran och förmedling av tron.

OBS! Undervisning börjar kl 10.00. Barnen bör vara på plats minst 5 minuter innan dess.

Familje Mässa kl 12.00

Schema för trosundervisning
Ht 2022

10/09; 24/09

08/10; 22/10

12/11; 26/11 och 10/12

Läs mer

Vuxna

Introduktionskurs i Katolsk tro på torsdag riktas till de vuxna som vill lära känna eller fördjupas i Katolska Kyrkans tro. Både katoliker och icke- katoliker är välkomna.
Kursen är en obligatorisk del av förberedelsen inför konversionen.

Läs mer