VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Trosundervisning

Församlingen erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar samt för vuxna, som vill fördjupa kunskaper i sin tro och för dem, som vill bli katoliker.
OBS! Särskilda bestämmelser fr o m 23 DECember 2021, läs mer vid respektive avdelning.

Barn och Ungdomar

Katekes på lördagar riktas till barn i skolålder och förutom förberedelse inför de viktiga sakrament (Eukaristin, Bikt, Konfirmation) är tänkt som hjälp för föräldrarna i den kristna uppfostran och förmedling av tron.

OBS! Undervisning börjar kl 10.00. Barnen bör vara på plats minst 5 minuter innan dess.

Familje Mässa kl 12.00

Schema för trosundervisning
Vt 2022

Januari 15

februari 05 och 19

mars 12 och 26

april 02

may 07

maj 21 bikt och träning inför Första kommunionen. Det betyder att barnen som ska ta Första Kommunionen, plus dem i mellan grupp  och konfirmander måste delta.

Det blir möjlighet för föräldrarna att bikta sig också.

maj 26 Första kommunion Mässan kl 11.00

Läs mer

Vuxna

Introduktionskurs i Katolsk tro på torsdag riktas till de vuxna som vill lära känna eller fördjupas i Katolska Kyrkans tro. Både katoliker och icke- katoliker är välkomna.
Kursen är en obligatorisk del av förberedelsen inför konversionen.

Läs mer