VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Trosundervisning

Församlingen erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar samt för vuxna, som vill fördjupa kunskaper i sin tro och för dem, som vill bli katoliker.
OBS! Särskilda bestämmelser fr o m 24 november 2020, läs mer vid respektive avdelning.

Barn och Ungdomar

Katekes på lördagar riktas till barn i skolålder och förutom förberedelse inför de viktiga sakrament (Eukaristin, Bikt, Konfirmation) är tänkt som hjälp för föräldrarna i den kristna uppfostran och förmedling av tron.

Läs mer

Vuxna

Introduktionskurs i Katolsk tro på onsdagar riktas till de vuxna som vill lära känna eller fördjupas i Katolska Kyrkans tro. Både katoliker och icke- katoliker är välkomna.
Kursen är en obligatorisk del av förberedelsen inför konversionen.

Läs mer