VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Kyrkans sju sakrament

Sakramenten är det mest grundläggande i katolikernas liv, för med sakramenten får vi gemenskap med Gud, frälsning, förlåtelse, helande, kraft att tro, hoppas och älska; kort sagt den nödvändiga hjälpen att leva som katolska kristna. Sakramenten åtföljer alla de viktigaste faserna under livet: födseln, att mogna och bli vuxen, vardagen, andlig vägledning (kontakt med Gud), kärlek, familj, sjukdom och död.
Du kan läsa om sakramenten på stiftets webbsida genom att klicka på läs mer.

Dopet

Dop av barnen skall ske i föräldrarnas församlingskyrka, för att återspegla Kyrkans enhet och barnets inlemmande i församlingen och Kyrkan. Föräldrarna skall träffa prästen två-tre gånger för förberedelserna. Tveka inte att ta kontakt med prästen redan innan barnet föds. Om dopet skall ske i en annan församling, skall föräldrarnas kyrkoherde meddela tillstånd.

Läs mer

Konfirmationen

Konfirmationens sakrament hör ihop med dopet. Genom den heliga smörjelsen bekräftas den Helige Andes nåd och berikar människan med sina gåvor. Förberedelse inför konfirmationen ingår i församlingens Trosundervisning och tar två år (fyra terminer).

Läs mer

Eukaristin

Eukaristin är centrum för Kyrkans liv. I den heliga Mässan förvandlas bröd och vin till Kristi sanna kropp och blod. Den heliga Mässan firas i vår församling varje dag. Förberedelse inför den första heliga kommunionen ingår i församlingens Trosundervisning och tar två år (fyra terminer).

Läs mer

Bikten

Försoningens sakrament (kallas också botens sakrament eller bikten) är ett tecken på Guds kärlek och förlåtelse, som genom prästen förmedlas till människan. Varje katolik är förpliktad att åtminstone en gång om året bekänna de svåra synderna i bikten (Can 898 CIC). Tillfälle till bikt ges varje dag 30 minuter före Mässan (med undantag för Familjemässa, då Trosundervisningen pågår fram till Mässan). Vid behov kan bikten höras även efter Mässan om möjligheten finns.

OBS! Under rådande pandemiska restriktioner är bikttiden endast efter överenskommelse!

Läs mer

De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse, såsom beskrivet i Jakobsbrevet, skall ge styrka åt den sjuke att kunna bära sin svaghet och den plåga som sjukdomen eller höga åldern medför. De sjukas smörjelse kan meddelas individuellt i hemmet, på sjukhuset m m, eller vid gemensamma firanden i kyrkan, oftast i samband med Världsbönedagen för de sjuka den 11 februari. Ta kontakt med prästen om du befinner dig i en svår sjukdom, eller har en nära vän/anhörig i liknande situation.

Läs mer

Äktenskapet

Förberedelse inför vigseln kräver en viss tid. Kontakta prästen innan ni börjar ordna med de praktiska sakerna såsom hyra av festlokal. En del omständigheter (såsom att man varit gift tidigare) kan innebära omöjlighet till att ingå äktenskap, andra kan kräva dispensering från biskopen. Om äktenskapet skall ingås i utlandet, skall alla förberedande samtal vara avklarade minst två månader innan vigseln.

Läs mer

Vigningen

Vigning till diakon, präst och biskop är ett sakrament, som rustar människan med makten att agera i Kristi ställe (in persona Christi) och på så sätt förmedla sakramentens nåd och kraft. Kallelsen prövas av Kyrkan och unga män som känner sig kallade till vigningens sakrament får ofta möjlighet att besöka prästseminariet och prata om sin kallelse.

Läs mer