VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

VÅR FRU AV ROSENKRANSEN

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september

Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 september betonar myndigheten vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor – och då främst äldre och riskgrupper - samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma om vi känner oss sjuka. Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida och 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-september/

KUNGÖRELSER VECKA 43

VÄLKOMMEN TILL FR LARS DAHLANDER

Fr Lars Dahlander ankommer till församlingen den 29 oktober. Han är varmt välkommen till Värmland.
Mässor utanför Karlstad

Alla medlemmar som bor i Arvika; Kristinehamn; Sunne och städerna omkring är välkomna till Mässan som firas en gång om månad i varje av städerna. Det finns tillfälle till bikt innan Mässan.

Kallelse till katoliker som bor i Filipstad; Torsby och samhällen omkring får gärna ta kontakt med prästen för att ordna mässa där.


OBS!  Under renoveringen av lokalerna kan två av förssamlingsalar inte användas, inte heller toan på den våningen.


 Veckoprogram

Helgonkalender                                                            Veckans läsningar

Under den kommande veckan firas Mässa varje dag:

MÄSSTIDER UNDER VECKAN 43

  • 25/10 måndag: mässa kl 18.00

  • 26/10 tisdag: mässa kl 12.00

  • 27/10 onsdag: mässa kl 18.00

  • 28/10 torsdag: mässa kl 12.00 KATOLSKA KYRKANS LÄRA FÖR VUXNA KL 18.00

  • 29/10 fredag: mässa KL 18.00 med  Tillbedjan kl 17.00

  • 30/10 lördag: mässa i Sunne kl 14.00

  • 31/10 söndag mässa kl 09.00  Rosenkransen kl 10.20

Högmässa kl. 11.00

Att nå prästen: ring 0739679278 eller damian.eze@katolskakyrkan.se

Bikt:  TILLFÄLLE TILL BIKT en timme innan Mässa
Aktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på www.virc.at
Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:
     Deutsch             English                Espanol                Francais            Hrvatski
         Italiano              Latinae               Magyar                 Polski                 Slovensky