VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

 VÅR FRU AV ROSENKRANSEN


   

   VÅR FRU AV ROSENKRANSEN

  Nya direktiv för offentliga mässor från den 1 december

  Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

  1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.

  2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.

  3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.

  4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.

  5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan – som en sista utväg – vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

  Stockholm den 30 november 2021 Kardinal Anders Arborelius OCD Biskop i Stockholms katolska stift

  Detaljerad information om begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt råd till arrangörer finns här. 

  Information om Länsstyrelsernas tillsyn av de nya begränsningarna finns här.

  https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar.html


   VÄLKOMMEN TILL FR LARS DAHLANDER

  Fr Lars Dahlander ankom till församlingen den 01 november. Han är varmt välkommen till Värmland.
  Mässor utanför Karlstad

  Alla medlemmar som bor i Arvika; Kristinehamn; Sunne och städerna omkring är välkomna till Mässan som firas en gång om månad i varje av städerna. Det finns tillfälle till bikt innan Mässan.

  Kallelse till katoliker som bor i Filipstad; Torsby och samhällen omkring får gärna ta kontakt med prästen för att ordna mässa där.

  Katolska kyrkans lära för vuxna: varje torsdag kl. 18.00

   

   Länk till Ordo

  Länk till helgon i december

  Aktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på www.virc.at
  Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:
       Deutsch             English                Espanol                Francais            Hrvatski
           Italiano              Latinae               Magyar                 Polski                 Slovensky