VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Helgonkalender                  Vecka 43                  Veckans läsningar

Aktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på www.virc.at
Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:
     Deutsch             English                Espanol                Francais            Hrvatski
         Italiano              Latinae               Magyar                 Polski                 Slovensky